จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ใกล้แตะหลัก 2 พันล้าน!

จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ใกล้แตะหลัก 2 พันล้าน!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + six =