Google Assistant ปล่อยใช้งานกับมือถือและแท็บเล็ตบนแอนดรอยด์ได้แล้ว

Google Assistant

Google Assistant เป็นผู้ช่วย AI ส่วนตัวของ Google อันชาญฉลาด เริ่มปล่อยให้ใช้งานบนแท็บเล็ตที่รันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 6.0 Marshmallow ขึ้นไป ส่วนสมาร์ตโฟนนั้น สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ 5.0 Lollipop ขึ้นไป

Google Assistant เริ่มทยอยปล่อยให้กับผู้ใช้งานในบางประเทศ

Google Assistant จะเริ่มทยอยปล่อยให้ผู้ใช้งานแท็บเล็ตในช่วงสัปดาห์หน้า จะเริ่มจากผู้ที่ใช้งานภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาก่อน ส่วนบนสมาร์ทโฟน จะใช้งานภาษาอังกฤษให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา และสิงคโปร์ ส่วนภา่ษาอื่นๆ และประเทศต่างๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตามบทความและสาระดีๆ จาก Digitalmarketing Wow พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณได้ที่ FacebookTwitter และ Line @marketingwow

Share

เขียนงานที่มีสำนวนแข็งทื่อเป็นเอกลักษณ์ สนใจเทคโนโลยี สมาร์ตโฟน รักงานด้าน Digital Marketing และเลี้ยงแมวที่กัดเจ้าของจนเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + nineteen =