Tag: เริ่มต้นธุรกิจ


ธุรกิจของเรา จะครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 2
Startups & SME

ธุรกิจของเรา จะครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 2

จากบทความที่แล้ว ที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการทำให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และทำให้กลุ่มเป้าหมายสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าในการเสียเงินซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราแล้ว


เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร ในขณะที่กำลังทำงานประจำ
Startups & SME

เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร ในขณะที่กำลังทำงานประจำ

หลายคนมีเงินทุนและมีความคิดที่อยากจะ เริ่มต้นธุรกิจ เป็นของตัวเอง เพราะเห็นโอกาสหรือช่องทางในการสร้างผลกำไรจากธุรกิจ แต่ก็ยังขาดความมั่นใจและความกล้า อีกทั้งด้วยงานประจำที่ต้องรับชอบและรัดตัวอยู่  จึงเชื่อว่าไม่สามารถเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจได้


3 คำถามจำเป็น สำหรับคนอยากเริ่มต้นธุรกิจ
Startups & SME

3 คำถามจำเป็น สำหรับคนอยากเริ่มต้นธุรกิจ

หลายๆ คนปรารถนาที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีอีกเช่นกันว่า การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสามารถยืนหยัดต่อสู่กับระบบเศรษฐกิจได้ในระยะยาวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ


Page 3 of 3123