Strike System จาก YouTube เตือนเหล่าคนสร้างคอนเทนต์เมื่อละเมิดกฎครั้งแรก

 In Update, Youtube

Strike System จาก YouTube เป็นระบบใหม่ที่คอยควบคุมผลงานต่าง ๆ ที่ลงบน YouTube หากพบการละเมิดกฎของ YouTube ในครั้งแรก Strike System ก็จะเริ่มทำงาน

Strike System จาก YouTube ทำงานอย่างไร

โดยในวิดีโอได้กล่าวถึงระบบกฎการใช้งานของ YouTube โดยให้เป็นการใช้งานที่ง่ายขึ้น เพิ่มความโปร่งใส และความชัดเจนให้มากขึ้น โดยเข้าใจว่าทางเหล่าผู้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์บน YouTube มีการละเมิดกฎของ YouTube อย่างไม่ได้ตั้งใจในครั้งแรก โดยระบบ Strike System นี้จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการละเมิดกฎของ YouTube ในครั้งแรก โดยที่จะยังไม่มีการลงโทษใด ๆ โดยจะให้โอกาสอีกครั้งเพื่อกลับไปอ่าน และทำความเข้าใจกฎของ YouTube ให้มากขึ้น ทำให้เหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงานลดอัตราการทำผิดกฎลดลงได้มากขึ้นอีกด้วย

ที่มา [1]

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ Digital Marketing Wow และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts