ฟีเจอร์ใหม่ Timing is Everything จาก Twitter ดูได้ว่าช่วงเวลาไหนคนดูวิดีโอมากที่สุด

 In Twitter, Update

ฟีเจอร์ใหม่ Timing is Everything จาก Twitter เป็นฟีเจอร์ที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลให้แก่ Publisher โดยข้อมูลนี้จะแสดงว่า เหล่ากลุ่มเป้าหมาย ได้รับชมวิดีโอ และเกิด Engagement ในช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่งจะแบ่งเป็นวัน และชั่วโมง แถบที่มีสีเข้มนั่นคือเกิดการรับชมและดูวิดีโอมากที่สุด ส่วนที่แถบสีเบาบางลงก็หมายความว่ามีผู้ชมลดหลั่นกันมา

ฟีเจอร์ใหม่ Timing is Everything จาก Twitter

ซึ่งฟีเจอร์ที่ว่านี้สามารถใช้งานได้เฉพาะเหล่า Publisher เท่านั้น โดยสามารถไปดูได้ โดยเข้าไปที่ Media Studio เลือกส่วนของ Analytics ที่เป็น Insight โดยจะบอกว่าช่วงที่เกิด Engagement ดูวิดีโอ เป็นจำนวนมาก อยู่ในช่วงเวลาใด และวันที่เท่าไร เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละ Follower แตกต่างกัน ทำให้ผู้ลงคอนเทนต์วิดีโอสามารถวางแผนได้ว่า ช่วงเวลาใดจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตัวเอง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ที่มา [1]

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ Digital Marketing Wow และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts