ทักษะของทีม Content ที่ทุกบริษัทต้องการในปี 2019

 In Digital Marketing, Inbound Marketing

ในปี 2019 นี้ความต้องการทางด้านคอนเทนต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทหลาย ๆ แห่งเริ่มนำกลยุทธ์ตลาดดิจิทัลนี้เข้ามาปรับใช้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การตามหา ทักษะของทีม Content ที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมไปยังอนาคต

ทักษะของทีม Content


ทักษะของทีม Content ที่ทุกบริษัทควรมี

ความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาให้มั่นคง
ทีมงานด้านเนื้อหาจำเป็นต้องมีคนที่มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เช่น การสร้างความสมานฉันท์ เนื่องจากการรวมกลยุทธ์เนื้อหานั้นเกี่ยวข้างกับหลาย ๆ ทีม ทีมที่มีนักวางกลยุทธ์เนื้อหาอยู่ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเข้าใจด้าน AI
ในวันที่ AI เข้ามามีบทบาทในการตลาดมากขึ้น จึงต้องการคนที่สามารถควบคุม AI ได้ หมายถึงสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มีความเป็นไปได้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในความเข้าใจด้าน AI จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นด้วย

ความรู้ในการค้นหาด้วยเสียงที่ส่งผลกระทบต่อ SEO
ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง ส่งผลต่อกลยุทธ์ในการทำ SEO โดยทีมควรมีคนที่เข้าใจการทำงานในส่วนนี้ และนำมาปรับเนื้อหาให้เหมาะสม กับการค้นหา

การตลาดดิจิทัลมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้กลยุทธ์ในการทำเนื้อหาสำหรับคอนเทนต์นั้นต้องปรับเปลี่ยนไป หากบริษัทปรับได้ความเปลี่ยนแปลงและรับคนที่มีทักษะการทำกลยุทธ์เนื้อหาของบริษัท ก็จะทำให้บริษัทสามารถเอาตัวรอดในตลาดดิจิทัลได้

 

ที่มา : [1]

 

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ Digital Marketing Wow และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts