Google Maps โหมดไม่ระบุตัวตน ใกล้จะได้เริ่มใช้งานแล้วเร็วๆนี้

 In Google, Technology, Update

ล่าสุดกูลเกิ้ลจะทำการเปิดตัว Google Maps โหมดไม่ระบุตัวตน แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวโหมดนี้ไปใน Youtube ก็มีผู้ใช้งานให้การตอบรับมากขึ้น

ใกล้จะได้ใช้ Google Maps โหมดไม่ระบุตัวตน

Google กำลังดำเนินการสร้าง Google Maps โหมดไม่ระบุตัวตน และในหมวดของการค้นหา ทำให้เวลาที่ใช้งานแอปพลิเคชันจะไม่มีการเชื่อมต่อไปยังบัญชีของผู้ใช้งาน เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดนี้

Google Maps โหมดไม่ระบุตัวตน


นอกเหนือจากโหมดไม่ระบุตัวตนแล้วนั้น กูลเกิ้ลยังสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ด้วยการแตะที่รูปโปรไฟล์ใน Chrome และสามารถควบคุมระยะเวลาที่กูลเกิ้ลจะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ โดยจะเปิดตัวใช้งานโหมดนี้ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเร็ว ๆ นี้

 

ที่มาและรูปภาพบางส่วน : [1]

Supattra Ammaranon x Digital Marketing Wow

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์ และ เพจ Facebook และ Line @marketingwow

Recommended Posts