Outlook เพิ่มฟีเจอร์อ่านอีเมล สะดวกต่อผู้ใช้ที่อยากอ่านเมลขณะขับรถ

 In Gadgets, Update

เคยเป็นไหมว่าขณะที่คุณขับรถอยู่ แต่จู่ๆ ก็มีอีเมลสำคัญเข้ามา ไม่ว่าจะเรื่องงานหรืออีเมลบางฉบับที่จำเป็นต้องตอบ แต่คุณไม่สามารถใช้มือเพื่อตอบได้ เมื่อไมโครซอฟต์มองเห็นปัญหานี้ จึงมีการให้ Outlook เพิ่มฟีเจอร์อ่านอีเมล เข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในตรงนี้ได้

Microsoft อัปเดต Outlook เพิ่มฟีเจอร์อ่านอีเมล

ฟีเจอร์ที่ว่านี้ ก็คือ Play My Emails ซึ่งความสามารถในการทำงานคือจะสรุปให้คุณฟังว่าอีเมลนี้มาจากใคร อีเมลเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาเป็นอย่างไรและในตารางกิจกรรมวันนี้คุณมีนัดกับใครบ้าง พร้อมทั้งสามารถปักธงอีเมลสำคัญต่างๆ ได้ด้วยคำสั่งจากเสียงของคุณเอง

Outlook เพิ่มฟีเจอร์อ่านอีเมล

การใช้งานจะเป็นไปตามรูปแบบการใช้งานของเรา โดย Outlook เพิ่มฟีเจอร์อ่านอีเมล นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะ ใช้งานกับหูฟังได้และต่อบลูทูธเข้ากับยานพาหนะของคุณได้อีกด้วย ซึ่งตอนนี้เปิดใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วและสามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการณ์ iOS ได้แล้ว (Android รออีกสักครู่)

 

ที่มา : [1]

Supattra Ammaranon X Digital Marketing Wow

Recommended Posts