Twitter เผยข้อมูล IO พบไทยติด 1 ใน 5 ประเทศเชื่อมโยงบัญชีมากที่สุด

 In Social Media, Twitter

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา Twitter เผยข้อมูล IO ประเทศที่มีการตรวจจับผู้ใช้งานมากที่สุด 5 ประเทศ ซึ่งได้แก่ อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย คิวบา รัสเซีย และไทย โดยถูกตรวจพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลสนับสนุนรัฐบาลและทหาร พร้อมทั้งมีการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

หลังจากที่ Twitter เผยข้อมูล IO ออกมา ก็ได้มีการระงับบัญชีทั้งหมด 1,594 บัญชี ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง 5 ประเทศ อย่างถาวรไปแล้ว เนื่องจากมีการละเมิดนโยบายและพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของแพลตฟอร์มTwitterหลาย ๆ ครั้ง

โดยในประเทศไทย ได้ถูกตรวจพบว่ามีบัญชีที่เชื่อมโยงกับกองทัพไทยทั้งหมด 926 บัญชี โดยบัญชีเหล่านี้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลที่สนับสนุนรัฐบาลและกองทัพ พร้อมโจมตีฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยโดนรายงานจากTwitter เนื่องจากมีการละเมิดกฏของแพลตฟอร์มและจำเป็นต้องปกป้องความถูกต้องในการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในแพลตฟอร์มของตัวเอง

ที่มา : [1]

Recommended Posts