ภาพถ่ายสินค้านั้น สำคัญกับแบรนด์ไฉน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การซื้อขายสินค้าในช่องทางออนไลน์นั้น ภาพถ่ายสินค้า มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก และใช่เพียงแต่การมี ภาพถ่ายสินค้า ไว้ประกอบกับข้อมูลหรือรายละเอียดของสินค้าเท่านั้น [...]