{How to} ตั้งเวลาโพสต์ Facebook แบบล่วงหน้า ย้อนหลัง และการปรับเปลี่ยนวันเวลาของโพสต์ที่ลงไปแล้ว

สำหรับผู้ที่ต้องบริหารจัดการแฟนเพจต่างๆ การใช้วิธีตั้งเวลาโพสต์ หรือกำหนดวันเวลาในการเผยแพร่โพสต์แบบตามต้องการนั้น นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างความสะดวกในการจัดการแฟนเพจได้ไม่น้อย