Voice Tweeting ทวีตข้อความด้วยเสียงแทนการพิมพ์

ในหลายปีที่ผ่านมา Twitter เป็นอีกแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่มีการส่งต่อข่าวสารสั้น ๆ กระชับ รวดเร็วและเข้าใจง่าย สามารถสื่อสารกับทุกคนได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าหากมี [...]

เพื่อให้ได้ใช้ครบ 140 ตัว ทวิตเตอร์เลิกนับตัวอักษรชื่อแอคเค้าท์เวลา Reply แล้ว

การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเขียนตอบกลับข้อความบนทวิตเตอร์ ให้ได้ใช้ 140 ตัวอักษรแบบเต็มๆ ไม้ต้องโดนแย่งโควต้าตัวอักษรจากชื่อแอคเค้าท์