งานกาชาดออนไลน์ เริ่มแล้ว เที่ยว-ช้อป-เล่น ปลอดภัยจาก COVID-19

เรียกได้ว่าในปีนี้ อีเว้นต์ คอนเสิร์ต นิทรรศการ รวมถึงงานต่าง ๆ ที่ต้องออกนอกสถานที่ จำเป็นต้องปรับตัวกันไปหมด ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งงานกาชาดปีนี้ก็เช่นกัน [...]