ไทยชนะ VS หมอชนะ แอปฯ ไหนเข้าถึงข้อมูลคุณได้มากกว่ากัน

ไทยชนะ VS หมอชนะ จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกการใช้งานและการเดินทางที่เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ผ่านการสแกน QR Code หรือ GPS และ Bluetooth ซึ่งหากใช้ทั้ง 2 แอปฯ ร่วมกัน [...]