IoB เทคโนโลยีมาแรงในปี 2021 ที่น่าจับตามอง

ในปี 2021 นี้ใคร ๆ ก็หันมาให้ความสำคัญและระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น และด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ IoB จะกลายเป็นเทคโนโลยีมาแรงที่น่าจับตามอง