Facebook Messenger แชร์หน้าจอ ให้เพื่อนเห็นได้แล้ว

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ ต่างออกฟีเจอร์มาแข่งกัน เพื่อดึงผู้ใช้งานให้มาใช้บริการแพลตฟอร์มของตัวเองมากกว่าคู่แข่ง อย่างเช่น LINE ที่ก่อนหน้านี้ มีฟีเจอร์แชร์หน้าจอไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน เป็นต้น [...]