Google News เครื่องมือที่เหมาะสำหรับคนชอบเสพข่าวสารโดยเฉพาะ

Google News เป็นแหล่งให้บริการข่าวสาร ซึ่งได้รวบรวมข่าวสารจากที่ต่างๆ ไว้มากมาย มีให้ใช้บริการทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน (โดยในแอปพลิเคชันได้มีการอัปเดตเวอร์ชัน มีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI [...]