Facebook ปรับโฆษณาเปลี่ยนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมาย

Facebook วางแผนที่จะทำให้เพจสามารถกำหนดผู้ชมให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาได้ โดยใช้ข้อมูลของผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยเพจ