Microsoft HoloLens จากเกมมิ่งสู่เครื่องมือช่วยแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เปิดตัวในฐานะอุปกรณ์เสริมสำหรับเหล่าเกมมิ่ง ก่อน Microsoft HoloLens จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือช่วยทางการแพทย์ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง