Facebook เปิดให้ดูโฆษณาของเพจอื่น ที่กำลังเผยแพร่อยู่ได้แล้วนะ!!

Facebook เปิดให้ผู้ใช้ดูโฆษณาเพจอื่นๆได้แบบฟรีๆ (อ้าวงี้ก็รู้หมดสิ ! 555 ) ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการโฆษณาที่เพจเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ให้ผู้ใช้ได้ทราบ [...]