Currents เตรียมมาแทนที่ Google+ 6 กรกฏาคมนี้

Currents รูปลักษณ์ใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ซึ่งมาแทน Google+ ที่ได้ยุติการให้บริการไปเมื่อเดือนเมษายน 2562 [...]