Customer Retention รักษาลูกค้าเก่า สำคัญกับธุรกิจอย่างไร?

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไว้ เป็นเรื่องหลัก ๆ ที่ธุรกิจต้องคำนึง เพราะลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญและพาธุรกิจเติบโต การทำ Customer Retention ถือเป็นกลยุทธ์ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีของลูกค้าเก่า [...]