E-Marketplace พื้นที่สำหรับขายของออนไลน์ให้เปรี้ยง (ซื้อ-ขาย สะดวกและรวดเร็ว)

สำหรับ E-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อ-ขาย ที่รวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก โดยรูปแบบของ E-Marketplace