สถิติ Email Marketing ในปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง?

ทุกวันนี้ นักการตลาดหลาย ๆ ท่านให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แชตบอท หรือการมี Influencer มาช่วยโปรโมทและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาได้ดี [...]