เบอร์ฉุกเฉิน รู้ไว้ใช้เมื่อเกิดอันตราย

เบอร์ฉุกเฉิน เป็นเบอร์ที่หลายๆ คนมองข้าม เพราะคงไม่คิดว่าเราเดินๆ อยู่ละเจออุบัติเหตุหรือเรื่องร้ายแรงอะไรจนต้องใช้งาน แต่ถ้าวันนึงเกิดเหตุขึ้นมาละ [...]