Facebook จะสร้าง Cryptocurrency ภายในปี 2018 นี้!!!

ล่าสุด Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งและซีอีโอเฟซบุ๊ก  ได้โพสต์ผ่าน Facebook ว่าเขาตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสำรวจว่าเทคโนโลยีให้มีขีดความสามารถที่มากขึ้น  [...]