สถิติ Facebook Marketing ที่คุณควรรู้ในปี 2019

เฟซบุ๊คอาจไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มาใหม่ในตอนนี แต่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับนักการตลาด สถิติ Facebook Marketing ทั้ง 5 ตัวนี้ สามารถนำมาช่วยในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจคุณให้ก้าวหน้าต่อไปได้