FinTech คือ? ทำไมถึงเป็นที่พูดถึง และปัจจัยของการเติบโตของ FinTech

Fintech คือ ธุรกิจการเงินที่ใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนั่นเอง หรือเป็นการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกสบายให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายๆ