เลือกฟอนต์ มาใช้บนเว็บไซต์อย่างไร ให้เหมาะสม

หน้าเว็บไซต์นอกจากสีและการออกแบบที่โดดเด่นแล้ว การ เลือกฟอนต์ ก็สำคัญเช่นกัน ยิ่งเว็บไซต์ที่มีการทำบล็อก เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาอ่านหรือเว็บไซต์ที่มีบริการที่จำเป็นต้องอ่านเยอะ ๆ [...]

เปลี่ยนฟ้อนต์ภาษาไทย ใน Google Docs อย่างไร? เมื่อต้องทำงานเอกสาร บน Google Drive

ปกติแล้วใครที่ชอบทำงานผ่าน Google Drive บ้าง? แล้ว เปลี่ยนฟ้อนต์ภาษาไทยใน Google Docs ยังไงกันนะ…. Google Drive นับเป็น Cloud Storage ที่ผู้ใช้งานหรือองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ [...]