G Suit for Education โครงการสนับสนุนการศึกษาจาก Google

G Suit for Education เป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาที่ทาง Google ได้เปิดตัวในงาน Google for Thailand 2020 ซึ่งที่มาของโครงการก็เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 [...]