Gboard สามารถเซลฟี่ภาพ GIF กับเพื่อนๆ ได้อย่างสนุกสนาน

Gboard แอพพลิเคชั่นแป้นพิมพ์ จาก Google เปิดให้ผู้ใช้ iOS สามารถสร้างภาพ GIF บน Gboard ได้แล้ว โดยมีปุ่ม GIF-maker เพิ่มขึ้นมา และอนุญาตให้ผู้ใช้บันทึก GIF

Facebook ลงไฟล์ GIF ในคอมเมนต์ ฉลองวันเกิดสกุลไฟล์ GIF อายุครบ 30 ปี

Facebook ลงไฟล์ GIF ในช่องคอมเมนต์ ได้ง่ายขึ้น หลังจากอัปเดตแอปพลิเคชันในเวอร์ชันล่าสุด จากที่เมื่อก่อนการจะลงไฟล์ GIF ได้ต้องก๊อปปี้ URL ลงในช่องคอมเมนต์