Google Assistant GO มาแน่ เริ่มทดลองให้ผู้ใช้งานบางส่วนดาวน์โหลดได้แล้ว

Google Assistant GO นับเป็นอีกแอพพลิเคชันหนึ่ง ในตระกูล Google Go ที่มาช่วยตอบสนองผู้ใช้งานมือถือระบบปฏิบัติการ Android รุ่นเล็ก ที่ใช้พื้นที่น้อย

Google Assistant ปล่อยใช้งานกับมือถือและแท็บเล็ตบนแอนดรอยด์ได้แล้ว

Google Assistant เป็นผู้ช่วย AI ส่วนตัวของ Google อันชาญฉลาด เริ่มปล่อยให้ใช้งานบนแท็บเล็ตที่รันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 6.0 Marshmallow ขึ้นไป