G Suit for Education โครงการสนับสนุนการศึกษาจาก Google

G Suit for Education เป็นโครงการที่สนับสนุนการศึกษาที่ทาง Google ได้เปิดตัวในงาน Google for Thailand 2020 ซึ่งที่มาของโครงการก็เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 [...]

Google for Thailand 2020 เปิดตัว Saphan Digital พร้อมช่วยธุรกิจ SME

Google for Thailand 2020 เป็นงานที่จัดโดยGoogle ซึ่งภายในงานได้พูดถึงผลกระทบจาก COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปีนี้ ว่าได้ส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วน ทุกภาคธุรกิจ โดยได้เปิดตัวโครง Saphan Digital [...]