Google Mobile First Index มาเต็ม! เริ่มใช้งาน 21 มีนาคม ปีหน้า

Google Mobile First Index ถูกใช้งานมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ซึ่งผู้ที่ทำงานทางด้าน SEO และ Developer อาจรู้จักเจ้าตัวนี้กันไปหมดแล้ว แต่ทางGoogleได้ประกาศออกมาอีกรอบแล้วว่า เจ้าMobile First [...]