Google Post เริ่มแสดงผลรีวิวจากลูกค้าในด้านบวกจากการค้นหา นำร่องในบางประเทศก่อน

Google Post คืออะไร เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Google ที่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่ถูกค้นหามาก ๆ บน Google จะโชว์ข้อมูลและข่าวต่าง ๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจกว่าเดิม [...]