Google Station มาแล้ว พร้อมใช้บริการ Wifi ฟรีทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

Google Station พร้อมให้บริการแล้วตอนนี้ในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจาก CAT และการท่าอากาศไทย (ทอท.) เปิดให้ใช้บริการ Wifi ฟรีตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงตามจุดสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศไทยทั้งหมด 6 [...]