Grabfood เปิดรูปแบบบริการ Contactless Delivery ลดความเสี่ยงโควิด-19

Grabfood บริการรับส่งอาหาร ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ได้ประกาศมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 [...]