Google ลบปุ่ม ‘ดูรูปภาพ’ ออกจาก Image Search ทำไมกันนะ!!!!

วันนี้ Google กำลังทำการเปลี่ยนแปลงการค้นหารูปภาพ โดยการลบปุ่ม “ดูรูปภาพ” ออก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปภาพลิขสิทธิ์ออกไปใช้โดยตรงได้ยากขึ้น