KBTG เปิดตัวเทคโนโลยีไร้สัมผัส รองรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal

KBTG บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้พัฒนา 6 เทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองการใช้งานยุค New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ลดการสัมผัสสิ่งของที่ไม่จำเป็น และได้นำ Contactless [...]

KATALYST โครงการจากกสิกรไทย ผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต

เนื่องจากสตาร์ทอัพในเมืองไทยกำลังเติบโต ธนาคารกสิกรไทยได้เปิดตัว KATALYST โครงการจากกสิกรไทย ที่จะมาช่วยผลักดันสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้น