KBTG เปิดตัวเทคโนโลยีไร้สัมผัส รองรับการใช้ชีวิตแบบ New Normal

KBTG บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้พัฒนา 6 เทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองการใช้งานยุค New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ลดการสัมผัสสิ่งของที่ไม่จำเป็น และได้นำ Contactless [...]

ขุนทอง บริการเรียกเก็บเงิน น้องใหม่จากกสิกรไทย

เคยมีปัญหาในการหารค่าอาหาร หารค่าเที่ยวหรือต้องหารเงินกองกลางแล้วหารไม่ลงตัวไหม มีวิธีการจัดการกันอย่างไรบ้าง? บริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้ [...]