MADCARD FOR KERRY EXPRESS บัตรเดบิตสำหรับธุรกิจออนไลน์

ในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มซบเซา KBANK เห็นถึงปัญหาตรงนี้ จึงได้ออกบัตร MADCARD FOR KERRY EXPRESS บัตรเดบิตสำหรับผู้ทำธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ สามารถลดต้นทุนในการขนส่งและค่าโฆษณาออนไลน์ได้ในบัตรเดียว