LINE แจ้งดำเนินการแก้ไขปิดการแสดงข้อมูลการติดตาม

หลังจากมีประเด็นข่าวมาว่า LINE แสดงข้อมูลผู้ติดตามของผู้ใช้งาน จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ที่คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน [...]

บริการของLine ในประเทศไทย มีบริการอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันLineมากเป็นอันดับ 2 รองมาจากญี่ปุ่นและ บริการของLine ในประเภทต่างๆ ได้เกิดและเติบโตขึ้นมาอีกหลายประเภท [...]

รู้จักลูกค้าของคุณ ให้มากขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก Line Official Account

อยาก รู้จักลูกค้าของคุณ ให้ดีมากขึ้น แต่จะไปหาข้อมูลดีๆ มาจากไหน จะให้ไปนั่งสืบเสาะลูกค้าทีละคน สองคนก็เสียเวลา ธุรกิจส่วนใหญ่จึงใช้วิธีข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้ เช่นในกรณีนี้ เป็นวิธีจาก [...]