Amazon เปิดคอร์ส Machine Learning เรียนฟรี

Amazon เปิดคอร์ส Machine Learning เรียนฟรี ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากพนักงานภายในบริษัทแล้ว บุคคลจากภายนอกสามารถเรียนฟรีได้ด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว [...]