Brand vs. Friends ในโลกออนไลน์คนเชื่อใคร?

ปัจจุบันที่การส่งต่อเนื้อหาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เราจะมาดูกันว่าในโลกออนไลน์นั้นระหว่าง Brand vs. Friends คนจะเลือกเชื่อฝั่งไหน