Mart Service จาก LINE MAN บริการสั่งซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต

Mart Service เป็นบริการรูปแบบใหม่จาก LINE MAN ที่ได้มีการจับมือร่วมลงทุนกับ Happy Fresh ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านซูเปอร์มาร์เก็ตรูปแบบออนไลน์ [...]