YouTube สามารถ Live สด!!! บนอุปกรณ์มือถือได้แล้ว [ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น]

ล่าสุด YouTube ได้เพิ่มการสตรีมแบบสด (Live streaming) บนอุปกรณ์ Android ซึ่งทำให้การใช้งานบน Mobile Live นั้นง่ายขึ้นกว่าเดิม จึงสามารถแบ่งปันและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ติดตาม