Netflix Party อยู่ที่ไหน ก็ดูหนังพร้อมกันได้

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การระบาดของไวรัส COVID-19 นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ก็ถูกยกเลิก รวมไปถึงหลาย ๆ คนจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน [...]