Facebook ปรับการแสดงผล New Feed ใหม่ สำหรับโทรศัพท์มือถือ

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศผ่านทาง Creative Tips บน Facebook Business ว่า Facebook ปรับการแสดงผล New Feed ใหม่ สำหรับโทรศัพท์มือถือและ Ads จะมีการปรับรูปแบบใหม่ทั้งหมดวันที่ 19 สิงหาคม 2562 [...]