ETDA เผย คนไทย ช้อปออนไลน์ พุ่งปรี๊ด บ่นอุบ โฆษณาออนไลน์รบกวนมากที่สุด

ช้อปออนไลน์ เป็นหนึ่งในพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากการสำรวจของ ETDA หรือที่รู้จักกันในนามสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลสำรวจเผยกว่า 90% ช็อปฯออนไลน์ทุกสัปดาห์ ขณะ Facebook ครองแชมป์แอพฯคนใช้มากที่สุดทั่วโลก

ผลสำรวจจาก Euclid เผย คนส่วนใหญ่กว่า 83% นิยมช็อปออนไลน์ ขณะที่ Facebook ยังครองแชมป์เป็นแอพฯที่คนนิยมใช้มากที่สุดทั่วโลก