Sketch2Code เปลี่ยนภาพ Wireframe ธรรมดา ให้เป็น HTML

Sketch2Code เครื่องมือใหม่จาก Microsoft ที่ช่วยให้การทำงานของนักโปรแกรมเมอร์และผู้ที่ทำงานในตำแหน่ง Front-end ทำงานได้สะดวกมากขึ้น ด้วยการนำ AI เข้ามาช่วยแปลงให้ภาพ Wireframe ธรรมดาบนกระดาษ [...]